KasutamistingimusedKasutusleping kasutaja (Kasutaja, Teie) ja online broneerimissüsteemi http://www.lendama.ee/ vahel. Palume Teil enne Lendama.ee internetilehekülje (Veebileht) kasutamist ja broneeringu tegemist tutvuda allpool toodud kasutamistingimustega (Kasutamistingimused).
Kasutades Veebilehte, nõustute Te Kasutamistingimustega ning täidate neid. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu mõne osaga Kasutamistingimustest, soovitame Veebilehte mitte kasutada ja broneeringuid mitte teha.

Kõik klienditeenindusega ja Teie broneeringuga seonduvad teemad palume saata Con-ex Estonia OÜ aadressil Jahu 1-82, 10415 Tallinn või meiliaadressil info@lendama.ee.

Kasutamisjuhend koosneb järgnevatest punkidest:

    1. Üldised tingimused
    2. Broneeringute kättetoimetamine
    3. Broneeringu annulleerimine ja muudatused broneeringus
    4. Maksmine
    5. Isikut tõendav dokument, viisad ja tervisenõuded
    6. Muud üldiselt rakendatavad tingimused


1. ÜLDISED TINGIMUSED

"Broneering" tähendab igasugust meie poolt pakutavate toodete tellimust, mis on Teie poolt meie Veebilehel tehtud ja meie poolt aktsepteeritud. http://www.lendama.ee/ aktsepteerib broneeringu, kui see on Teie poolt tasutud täies mahus ning Te olete selle kohta saanud kinnitava e-maili Lendama.ee või asjakohase tarnija poolt. Kõikide Veebilehel esitatud reisitoodete ja -teenuste saadavus sõltub nende nõudluse suurusest ja vabade kohtade olemasolust.

http://www.lendama.ee/ toodeteks on lennupiletid. Nende toodete broneerimisel toimib http://www.lendama.ee/ lennufirmade agendina (vahendajana). Kui Te teete Veebilehel broneeringu ning Teie poolt soovitud reisitoode/teenus on saadaval, sõlmitakse leping Teie ja Reisiteenuste Tarnija vahel. http://www.lendama.ee/ selles lepingulises suhtes osapooleks ei ole.

http://www.lendama.ee/ soovitab tungivalt vormistada kindlustus igaks reisiks, seda just põhjusel, et võib ette tulla juhuseid, kui ei http://www.lendama.ee/ ega Reisiteenuste Tarnija ei saa võtta vastutust (näiteks hilinemised ja annulleerimised, mis ei sõltu meist).

NB! Lennupileti hind võib muutuda seoses lennujaama- ja turvamaksude ja/või valuutakursside muutumisega. Lennujaama maksude tõstmisest ei informeerita eelnevalt ei lennufirmasid ega portaali http://www.lendama.ee/, sellest olenevalt võib lennupileti hind olla väljaostmise hetkel mõnevõrra erinev broneeringus olevast hinnast.
Samuti võivad hindades teha muudatusi lennufirmad, mistõttu soovitame lennupilet välja osta vahetult peale broneeringu vormistamist.

Reisiteenuste Tarnijad
Veebilehte varustavad toodetega järgmised Reisiteenuste Tarnijad:

    Amadeus Global Travel Distribution S.A - lennupiletid

Kasutustingimuste kohalselt kuuluvad Reisiteenuste Tarnija nimetuse alla  kõik lennufirmad. http://www.lendama.ee/ ei võta endale vastutust Veebilehel esitatud Reisiteenuste Tarnija toodete ja teenuste eest, samuti ei anna http://www.lendama.ee/ garantiid Reisiteenuste Tarnija toodete ja teenuste kvaliteedile.

Reisiteenuste Tarnijate Tingimused
Järgnev rakendub kõikidele Veebilehe kaudu broneeritud toodetele ja teenustele:

Reisiteenuste Tarnijate reisitingimused (sealhulgas ka lennufirmade reisijateveo tingimused) kehtivad paralleelselt meie Kasutustingimustega. Reisiteenuste Tarnijate Tingimused võivad sisaldada sätteid seoses makseprotseduuridega, kohustustega, annulleerimistega, broneeringu muutmisega, tagasimaksetega (kui on võimalik) ning muude piirangutega. Liikudes http://www.lendama.ee/ veebikeskkonnas leiate lingid, kus all on Teil võimalik tutvuda tingimustega, mis kehtivad kindlatele Reisiteenuse Tarnijate toodetele (soovitame need tingimused läbi lugeda väga tähelepanelikult). Palume erilise tähelepanuga tutvuda Teie reisitoote või -teenusega seotud Reisteenuse Tarnija reeglite ja tingimustega, mis kehtivad Teie poolt broneeritud tootele või teenusele.

Palume Teil kindlasti pöörata tähelepanu sellele, et lennupietite broneerimisele kehtivad täiendavad spetsiifilised tingimused, näiteks odavaima turistiklassi pilet ei kuulu ümbervahetamisele ega tagastamisele. Nende spetsiifiliste reeglitega tutvumiseks vajutage rubriigil "Reeglid reisijale". Lende tuleb kasutada selles järjestuses nagu nad on Teie reisiplaanis, tõrked väljalennul või reisi esimestes faasides võivad muuta kehtetuks ülejäänud osa Teie lennupiletist.
http://www.lendama.ee/ ei vastuta lennujaamade ja terminalide vaheliste trasfeeride hindade eest.
Lennupileti või hotellimajutuse broneerimise protsessi ühe osana saate sisestada lennufirma või hotelli püsikliendikaardi andmed, kui omate selle teenusepakkuja kliendikaarti, kelle teenust Te parasjagu broneerite. Palume pöörata tähelepanu sellele, et lennufirmade püsikleidiprogrammid alluvad konkreetsete lennufirmade  reeglitele ja tingimustele. Nende reeglite ja tingimuste kohaselt ei pruugi Te saada boonust kõikide lendudelt ja teenustelt. Palume Teil püsikliendiprogrammi reeglite ja tingimuste täpsustamiseks pöörduda otse lennufirmasse või Reisteenuse Tarnija poole.

Te peate järgima kõiki lennufirmade ja teiste Reisiteenuste Tarnijate reegleid, mis puudutavad näiteks check-in´i aegu (lennule regitreerimine), lennu kinnitamine jms. Palume kindlasti kinni pidada reeglist, et hiliseim registreerimine rahvusvahelisele lennule on 120 minutit enne lennu väljumist ja siseriiklikule lennule 90 minutit enne lennu väljumist. Osade lennufirmade reeglite kohaselt tuleb Teil tagasilend üle kinnitada 72 tundi enne lennu väljumist. Kui Teil ei õnnestu oma broneeringut otse lennufirmas üle kinnitada, võib juhtuda, et Teie broneering annulleeritakse. Kõik Teie poolt esiatatud erisoovid (söögid, abivahendid puuetega inimestele, lasteistmed jne) edastab http://www.lendama.ee/ Reisteenuse Tarnijale, kuid ei garatneeri nende olemasolu Teie saabumisel. Soovitame Teil pöörduda eritellimuse täitmiseks otse Reisteenuse Tarnija  poole.

OLULINE! Kui Te vormistate samaks reisiks mitu erinevat broneeringut, siis palume Teil kindasti võtta ühendust Lendama.ee teenindajatega, et tühistada need broneeringud, mida Te ei vaja. Lennufirma käsiteb samadele lendudele ühele isikule tehtud broneeringuid topeltbroneeringutena ning võib annulleerida kõik Teie poolt tehtud broneeringud, sealhulgas ka selle, mille  olete otsustanud välja osta. Selle tulemusena tuleb Teil vormistada uus broneering, mis ei pruugi enam olla samas hinnaklassis.


2. BRONEERINGUTE KÄTTETOIMETAMINE

Järgnev rakendub kõikidele Veebilehe kaudu broneeritud toodetele ja teenustele:

E-pilet

Alates 01.06.2008 on kõik Eestis väljastatavad lennupiletid elektroonilised. Lennupilet saadetakse reisija e-posti aadressile, mille on ta sisestanud broneeringusse.

Pileti kättetoimetamine

http://www.lendama.ee/ tugineb piletite kättetoimetamisel Teie poolt esitatud andmetele eeldades, et informatsioon on tõene, seepärast ei võta http://www.lendama.ee/ endale vastust, kui e-pilet ei jõua Teie e-posti aadressile, kuna esiatud e-posti aadress on vigane või on Teie meiliaadress kaitstud rämsposti filtriga. Oma telefoninumbri või e-posti aadressi muutumisest palume meid teavitada viivitamatult. Samuti palume Teil kontrollida, et piletile ja broneeringu kinnitusele märgitud nimi ühtiks nimega Teie passis.

http://www.lendama.ee/ ei toimeta trükitud pileteid kulleriga väljaspoole Eestit.

Teie kohustus on meile teatada, kui te pole tähtajaks oma piletit kätte saanud, samuti kui Te soovite, et pilet jõuaks Teieni mingiks kindlaks tähtajaks, peate meid sellest teatvitama. Osadel lennufirmadel on kaotatud piletite asendamiseks või hilinemisega saabunud piletite käsitlemiseks kohaldatud spetsiifilised reeglid ja tasud. Erandlikel juhtudel võib tekkida olukord, kus http://www.lendama.ee/ ei saa kinnitatud broneeringu põhjal lennupiletit väljastada meist mitte olenevate piirangute tõttu. Kui selline olukord peaks tekkima, üritame Teid teavitada 24 tunni jooksul peale kinnituse saamist ning organiseerida tagasimakse või leida alternatiiv Teie poolt broneeritud lennule. Kui Te valite alternatiivi, mis on kallim kui originaalbroneering, võib juhtuda, et Teil tuleb tasuda hinnavahe. Reisiteenuse Tarnija võib Teil broneeringu tõestuseks nõuda broneeringu numbrit ja e-posti teel saadetud kinnituse väljaprinti.


3. BRONEERINGU ANNULLEERIMINE JA MUUDATUSED BRONEERINGUS.

Järgnev rakendub kõikidele Veebilehe kaudu broneeritud toodetele ja teenustele:

Teie poolt broneeritud reisitoote- või teenuse muutmine ja anulleerimine sõltub konkreetse Reisiteenuse Tarnija muutmis- ja annulleerimistingimustest. Seetõttu võib osutuda võimatuks osade toodete ja teenuste broneeringute muutmine ja annulleerimine või tuleb muutmise ja annulleerimise puhul järgida kindlaid nõudeid.

Lennupileti broneeringute muutmise ja annulleerimise sooviga pöörduge http://www.lendama.ee/ poole telefonil 53409113 või meiliaadressil info@lendama.ee.

Mõningatel juhtudel ei saa ei http://www.lendama.ee/ ega Reisiteenuste Tarnija muuta ega annulleerida reisitoodet või -teenust enne, kui on saanud selleks kirjaliku taotluse, millega samas nõustutakse ka kõikide lisanduvate tasude ja maksudega. Palume Teil pöörata erilist tähelepanu järgnevale infole seoses lennupiletitega: "no-show" lennupileti puhul võidakse Teie kogu pilet lennufirma poolt annulleerida ja raha ei tagastata. Juhul kui Te soovite oma lennubroneeringut muuta vahetult enne väljumiskuupäeva, soovitame Teil meile helistada ning hankida kirjalik kinnitus muudatusele enne, kui otsustate algselt broneeritud lendu mitte kasutada. Kui Te teete oma broneeringus muudatuse (annulleerimine, tagasimakse, täiendus, nime muutmine), omab http://www.lendama.ee/ õigust võtta selle toimingu eest administratiivkuludeks 20 EUR teenustasu inimese kohta. See teenustasu ei kata Reisteenuse Tarnija poolt sellisteks toiminguteks kehtestatud tasusid. Erisoovi broneerimine 10 EUR (suusad, lemmikloomad, muusikainstrumendid, erimenüü jne), lisandub lennufirma poolsele teenustasule.


4. MAKSMINE

http://www.lendama.ee/ veebilehelt ostetud lennupiletite eest tehtud krediitkaardimaksed võtab vastu vastav lennufirma, teenustasu 7 - 25 EUR (sisaldavad käibemaksu) võtab vastu Latvia Tours SIA.   . Makseviisidena on aktsepteeritavad vaid need, mis on Veebilehel loetletud.

MAKSMINE KREDIITKAARDIGA:
Kui olete valinud makseviisiks krediitkaardi makse ja sisestanud oma kaardi andmed, olete kinnitanud väljaostu kohustust.

Enne makse täielikku laekumist ei ole http://www.lendama.ee/ ega Reisteenuse Tarnija kohustatud väljastama piletit, kinnitust, voucherit ega muid reisidokumente. Te jääte kõikidel juhtudel vastutavaks Teie poolt tellitud reisitoodete ja -teenuste eest makstavate summade eest, http://www.lendama.ee/ on õigus esitada Teile lisaarve teenustasude kohta, mida nõutakse meilt või Reisteenuse Tarnijalt seoses krediitkaardi toimingutega Teie broneeringu käsitlemisel. Lisanduvatest teenustasudest informaaritakse Teid broneeringu vormistamise ajal. http://www.lendama.ee/ jätab endale õiguse edastada Teile lisatasud, mis võidakse esitada sesoses krediitkaardi toimingutega.

http://www.lendama.ee/ omab õigust toimetada piletid, kinnitused, e-voucherid või muud reisdokumendid ainult aadressile, kuhu esitletakse Teie krediitkaardi arved, kui sellise nõudmise on esitanud krediitkaardi väljastaja. Aadressi edastamine ebakorrektsena võib viia Teie broneeringu annulleerimiseni, piletite väljastamiseni hilinemisega ja hinna suurenemiseni. Krediitkaardipettuste minimaliseerimiseks ja vältimiseks jätame endale õiguse kontrollida tšekke oma suva järgi, seega võime Teilt nõuda faksi või posti teel tõestust Teie aadressi kohta ning koopiat Teie krediitkaardist enne kui Teile pileti väljastame.

Tagasimaksed tehakse samal makseviisil, mida on kasutatud broneeringus, tagasimakse tehakse isikule, kes on algselt broneeringu eest tasunud, maksude käsitlemisel võetakse arvesse valuutakursi kõikumisi.


5. ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT, VIISAD JA TERVISENÕUDED

See informatsioon kehtib ainult Eesti Vabariigi kodanikele. Isikud, kes ei oma Eesti kodakondsust peaksid enne reisile minekut konsulteerima sihtriigi saatkonnaga ja Kodakondsus- ja migratsiooniametiga, saamaks teada, kas sihtriiki reisimiseks või Eestisse tagasipöördumiseks on vaja vormistada täiedavaid dokumente. Osades välisriikides kehtib nõue, et peale riiki sisenemist peab Teie pass olema kehtiv mingi kindla perioodi jooksul, tavaliselt on selle perioodi pikkuseks 6 kuud. Kui Teie passi kehtivusaeg lõpeb järgneva aasta jooksul, palume Teil kontrollida, et pass oleks kindlsasti kehtiv vähemalt Teie reisi lõpuni ning soovitame enne reisiplaanide tegemist tutvuda sihtriigis kehtivate nõuetega isikut tõendavatele dokumentidele riiki sisenemisel. Täpsemat informatsiooni isikut tõendava dokumendi kohta välisriikidesse sisenemisel saate Eesti Välisministeeriumi koduleheküljelt http://www.vm.ee/.

OLULINE! Reisija peab hoolitsema selle eest, et tal oleks vajadusel olemas kehtiv viisa riiki sisenemiseks. Viisade kohta on täpsem teave välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee või vastava riigi saatkonnast.

Lastel peab välisriiki reisimisel olema oma pass. Kindlasti palume Teil enne reisi kontrollida, et nime kirjapilt reisidokumendil ühtiks nimega passis, vastasel juhul võidakse Teid reisile mitte lasta. Kui peale reisi broneerimist, kuid enne reisile minekut, keegi Teie reisiseltskonnast vahetab nime (näiteks seoses abiellumisega), palume meid sellest kindlasti teavitada, et saaksime Teie reisidokumnetidesse sisse viia vastavasisulised muudatused.

Soovitame Teil enne reisile minekut kindlasti tutvuda tervisenõuetega, selleks külastage Tervisekaitseinspektsiooni kodulehekülge http://www.tervisekaitse.ee/ või konsulteerida arstiga vajalike vaktsineerimiste


6. MUUD ÜLDISELT RAKENDATAVAD TINGIMUSED


Lennureisija õigused Euroopa Liidus
Sisenedes Euroopa Liidu territooriumile või väljudes sealt, samuti Euroopa siseselt kasutades lennukompaniide teenuseid, on Teil võimalus kaitsta oma õigusi juhul, kui reis hilineb, lennuaega muudetakse või Teil keeletakse siseneda lennukisse.

Reisija õigustega saate tutvuda siin:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_et.htm

http://www.lendama.ee/ kohustused
Veebilehelt reisitoodet või -teenust ostes toimib ostu-müügi leping Teie ja Reisiteenuse Tarnija vahel, http://www.lendama.ee/ toimib Reisiteenuse Tarnija agendina. Sel põhjusel ei vastuta meie hüvitamiste eest, kuid anname endast parima Teie esindajana selleteemalises suhtluses Reisiteenuse Tarnijaga. http://www.lendama.ee/ ei võta vastutust tekkivate kaotuste, inimõiguste rikkumise või muude tegevuste eest, mis leiavad aset http://www.lendama.ee/ veebilehe kaudu broneeritud mistahes reisitoote või -teenuse kasutamisel. Turismiteenuseid pakkuva organisatsiooni tegevus ja vastutus on igakülgselt piiratud rahvusvahelise konventsiooni nõudmistega ning seetõttu ei saa http://www.lendama.ee/ mitte alati kindlustada täielikku või osalist tellimuse täitmist kui on tegemist kleindi surma või traumaga ja mis kahjuks ei sõltu meist (agendist) või organisatsioonist, kes pakub turismiteenust.

Teie broneeringuga seotud küsimused ja pretensioonid.
Kui Teil on enne reisile minekut seoses Teie broneeringuga küsimusi või pretensioone, palume Teil helistada kleinditoe telefonil +372 53409113. Kui Teil tekib pretensioone Teie reisi ajal Reisiteenuse Tarnija suhtes, palume Teil kindlasti esitada oma pretensioon Reisteenuse Tarnijale  enne Teie reisi lõppu. Kui Teil tekib reisil olles mingeid küsimusi või pretensioone seoses Teie broneeringuga, palume Teil võtta ühendust meie klienditoega telefonil +372 53409113, kuid seda mitte hiljem kui 30 päeva peale reisi. Klienditoele tuleb Teil esitada broneeringu kinnitus ja muu broneeringuga seotud informatsioon. Kui http://www.lendama.ee/ või Reisiteenuse Tarnija nõuab Teilt täiendavat informatsiooni, tuleb Teil see esitada koheselt kirjalikus vormis. Kirjalik vorm on vajalik selleks, et meie ja Reisiteenuse Tarnija saaksid probleemi uurida ja võimalusel kiiresti lahendada.

Kliendi käitumine
Kui Te käitumine reisil viibides (reisitoodet või -teenust kasutades) on kohatu (näiteks joobesolek, märatsemine) või seadusevastane ning põhjustab ohtu teistele reisijatele või nende isiklikele asjadele, on meil ja Reisiteenuse Tarnijal (kaasaarvatud näiteks lennujaama töötajad) õigus Teie broneering tühistada ning samuti lakkab ka momentaalselt meie ja Reisiteenuse Tarnija vastutus Teie ees. Selle tulemsuena ei ole Teil õigust mingitele tagasimaksetele, hüvitistele, samuti ei kompenseerita Teile lisakulutusi, mis Teil võivad seoses sellise olukorraga tekkida. Kui Teie sobimatu käitumise tulemsuena peame lisakulusid kandma meie, olete Teie kohustatud need meile hüvitama.

http://www.lendama.ee/ Veebilehe kasutamine
http://www.lendama.ee/ Veebileht on loodud kättesaadavuse/ligipääsetavuse printsiibil, kuid sealjuures ei kanna http://www.lendama.ee/ vastutust komplikatsioonide eest, mis on seotud Veebilehele juurdepääsuga või ükskõik milliste transaktsioonide katkemise eest. http://www.lendama.ee/ Veebileht ei garanteeri, et portaalis ei esine arvutiviiruseid, mis võivad esile kutsuda probleeme Veebilehe kaustamisel.

Informatsioon http://www.lendama.ee/ Veebilehel
http://www.lendama.ee/ pakub Veebilehel üldinfot konsultasiooni eesmärgil. Palume Teil pöörata tähelpanu sellele,et http://www.lendama.ee/ võib igal ajal muuta Veebilehe ülesehitust ja sisu, sealhulgas Reieteenuste Tarnijate kättesaadavust, informatsiooni ja andmebaasi. Soovitame Teil enne reisile minekut värskeima info saamiseks pöörduda Reisiteenuse Tarnija poole, sihtkohta või sihtkoha saatkonda või reisibüroosse. http://www.lendama.ee/ ei garanteeri, et Veebilehel olev isikut tõendavaid dokumente, viisasid ja vaktsineerimist puudutav info on alati uuendatud. Teie reisijana olete kohustatud ennast kurssi viima kõikide isikut tõendavate dokumentidega, viisadega ja vaktsineerimisega seotud nõuetega ning neid ka täitma. http://www.lendama.ee/ ei garanteeri, et Veebilehel olevas infos (sealhulgas hinnad, kirjeldused, kuupäevad) ei tule ette häireid või puudusi, kuid me teeme kõik endast oleneva, et häirete ja puuduste avastamisel saaksid need kiireimas korras eemaldatud.

Kasutaja kohustused
http://www.lendama.ee/ kasutades nõustute Te täitma kõiki järgnevaid kohustusi, muuhulgas (ilma eranditeta) võtate Te täieliku finantsvastutuse kõikide Teie poolt sooritatud tehingute eest. Samuti vastutate enda poolt vormistatud broneeringu ning seal sisalduva lennuvaliku eest.

Te peate olema vähemalt 18-aastane ja õiguskõlblik. Te peate tagama, et kõik Teie poolt esitatud andmed enda ja Teie pereliikmete kohta on tõesed ja korrektselt esitatud. Veebilehte ei tohi kasutada spekulatiivsete, väärate ja petturlike broneeringute tegemiseks. Ähvardava, laimava, pornograafilise, poliitilise, rassistliku ning muu ebaseadusliku materjali sisestamine http://www.lendama.ee/ Veebilehele on rangelt keelatud.
Veebilehte ega selle sisu ei tohi Te mingil juhul muuta, kopeerida, üle kanda, levitada, müüa, kuvada ega taasesitada reklaami eesmärgil, Veebileht ja selles sisalduv info on mõeldud vaid isiklikuks kaustamiseks.

Ligipääsukeeld
http://www.lendama.ee/ jätab endale õiguse tõkestada ligipääs Veebilehele igal ajal ilma sellest teavitamata.

Lingid kolmandate osapoolte veebilehekülgedele
http://www.lendama.ee/ Veebilehekülg võib sisaldada linke, mis viivad kolmandate osapoolte omanduses olevatele veebilehekülgedele. http://www.lendama.ee/ ei oma kontrolli ega vastutust kolmandate osapoolte veebilehekülgedel avaldatava informatsiooni õigsuse ega kvaliteedi üle. Meie kanname vastutust vaid nende Veebilehel pakutavate teenuste eest, mis ei ole seotud informatsiooniga, mis asub kolmandate osapoolte veebilehtedel. Kõik väljaspool http://www.lendama.ee/ süsteemi asuvate veebilehekülgedega seotud pretensioonid tuleb esitada otse nende veebilehtede admisnistraatoritele või webmasteritele.

Force Majeure
http://www.lendama.ee/ ei võta endale vastutust ühegi lepingupunkti täitmise eest, kui tegemist on force majeure olukorraga. Selliste olukordade alla kuuluvad ilma tingimusteta, kuid mitte ainult, valitsuse sekkumine, sõjad, rahvarahutused, lennuki kaaperdamine, tulekahjud, üleujutused, tormid, streigid, ettevõtete sulgemised, terrorirünnakud.

Valuuta kursid
Palume Teil kõikide teenuste tellimisel täpsustada valuuta kurss broneerimise päeva seisuga kuna http://www.lendama.ee/ Veebilehel näidatud kursse ei muudeta iga päev.

Autoriõigused ja logod
Kõik http://www.lendama.ee/ Veebilehe autori- ja eraõigused kuuluvad Con-ex Estonia OÜ-le. Veebilehel sisalduvad materjalid on on Con-ex Estonia OÜ või kolmanda osapoole omand. Veebilehel esitatud Lendama.ee nimi koos sellega seotud märkide, logode ja graafikaga on Con-ex Estonia OÜ-le kuuluv registreeritud kaubamärk. Teised Veebilehel kajastuvad firmade, toodete ja teenuste nimed on neid esindavate firmade omanduses olevad kaubamärgid. Teil ei ole õigust kasutada ühtegi Veebilehel olevat kaubamärki ilma loata.

Isikuandmete käsitlemine
Isikuandmete käsitlemise kord on osa http://www.lendama.ee/ Kasutustingimustest. Sisestades oma isikuandmed Veebilehele annate Te http://www.lendama.ee/ Veebilehele õiguse neid andmeid kasutada ja edastada kolmandale osapoolele (Reisteenuse Tarnija) seoses Teie broneeringuga. Teie poolt http://www.lendama.ee/ Veebilehel tehtud lennupiletite broneeringutesse sisestaud isikuandmed registreeruvad Amadeus broneerimissüsteemis ning Teie andmete puutumatus on tagatud.
http://www.lendama.ee/ järgib seadusega määratud isikuandmete käsitlemise korda.

Muudatused Kasutamistingimustes
http://www.lendama.ee/ jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi ja uuendusi Kasutamsitingimustes sellest Veebilehe kasutajaid eelnevalt informeerimata. Uuenenud Kasutustingimused ilmuvad Veebilehele sellest hetkest, kui sinna sisse viidud muudatused jõustuvad. Peale muudatuste tegemist http://www.lendama.ee/ Veebilehele kinnitab Teie edasine Veebilehe kasutamine automaatselt Teie nõusolekut tehtud muudatustega.
http://www.lendama.ee/ veebilehte haldab Con-ex Estonia OÜ, registrinumber 11258517, asukohaga Tallinnas Jahu 1-82. Kõik klienditeenindusega seotud vastukaja palume saata: Con-ex Estonia OÜ, Jahu 1-82, Tallinn 10415 või info@lendama.ee.
 
KLM Royal Dutch Airlines Finnair LOT Polish Airlines Aeroflot
AafrikaAasia EuroopaKariibi mere Lähis-Ida Lõuna-Ameerika Okeaania Põhja-Ameerika