Privacy Policy

"Con-ex Estonia" privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika, edaspidi "Poliitika", kirjeldab isikuandmete töötlemise kõige olulisemaid põhimõtteid ning viisi, kuidas Con-ex Estonia isikuandmeid töötab ja ettevõttes privaatsuse kultuuri säilitab.
Poliitikat kohaldatakse, kui füüsilisest isikust kliendid, samuti Klientide esindajad, töötajad või seotud kolmandad osapooled on kasutanud või on väljendanud oma soovi kasutada Con-ex Estonia teenuseid. Seda Poliitikat laiendatakse ka koostööpartneritele ja koostööle klientidega, mis sai alguse enne nende põhimõtete jõustumist, et parandada kehtivat koostööd ja sellega seotud eraelu puutumatuse tagamist.

Lisateabe saamiseks vaadake meie Lisasid.
Lisa nr. 1

Airlines:
KLM Royal Dutch Airlines Finnair LOT Polish Airlines Aeroflot
Air tickets to regions:
AfricaAsia EuropeMiddle East North America Oceania South America The Caribbean
Air tickets to countries:
Air tickets to cities: